null

Dr. Nigel Abraham Ph.D., MSc, FIBMS

Rozhovor s ředitelem pro vědu a laboratorní výzkum ve společnosti Cambridge Nutritional Sciences

dr.-1-458x458.jpg

Potravinové intolerance: skrytá epidemie moderní doby

Žijeme v době, kdy se běžně setkáváme s nemocnými lidmi nebo s lidmi, kteří jsou unavení, bez energie a mají různé problémy. Co s tím souvisí a je třeba to řešit? Myslím, že podlomené zdraví je zásadním důvodem, proč bychom se měli snažit zjistit příčinu svých problémů a neustále se vzdělávat. Protože pokud člověk nemá dostatečné znalosti, mnohdy si nedokáže pomoci ani ulehčit život. Mnoho lékařů nebo odborníků již ví, že příčinu většiny nemocí můžeme hledat v našem zažívání. Pokud trpíte syndromem děravého střeva, migrénami, zažívacími problémy nebo máte podezření na přemnožení candidy ve svém těle, věnujte pozornost následujícím řádkům. Skrytou příčinou řady nepříznivých příznaků může být potravinová intolerance. Na rozdíl mezi alergií a intolerancí, na příčiny vzniku tohoto stavu a na zkušenosti běžných lidí s testem FoodPrint®, který dokáže odhalit potravinovou intoleranci u člověka, jsem se zeptala doktora Nigela Abrahama, jednoho z nejzkušenějších a nejznámějších britských odborníků na funkční medicínu, který přednáší o potravinových alergiích a intolerancích, slinných hormonech, patologii trávicího traktu a mikrobiologii.

Pane doktore Abrahame, na úvod bych vám ráda poděkovala za to, že jste si našel čas, abyste naše čtenáře seznámil s problematikou potravinových intolerancí a přinesl nám více informací o testu FoodPrint® pro diagnostiku potravinových intolerancí. Moje první otázka tedy zní, kdo test FoodPrint® vymyslel a kdy byl zaveden do lékařské praxe?

Diagnostika potravinové intolerance pomocí testu na specifické protilátky IgG byla zavedena před více než 20 lety a od té doby provedly laboratoře po celém světě miliony testů. Tento test využívá technologii známou jako ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), což je standardní laboratorní technika pro měření protilátek v krvi. Test FoodPrint® je jedinečnou variantou této techniky, kterou v roce 2011 vytvořila společnost Cambridge Nutritional Sciences pomocí technologie Microarray.

Lze ji podle vašeho názoru považovat za spolehlivou při řešení zdravotních problémů a měla by být součástí běžných vyšetřovacích postupů?

Existuje mnoho možných příčin potravinové intolerance, některé z nich se netýkají imunitního systému jako takového, například intolerance laktózy, která je způsobena nedostatkem enzymu laktázy potřebného k rozkladu laktózy v mléčných výrobcích, nebo například histaminová intolerance, kde je problémem nedostatečná aktivita enzymu diaminoxidázy (DAO) potřebného k rozkladu histaminu, což způsobuje alergické projevy.

Jiné typy potravinové intolerance mohou být důsledkem špatné reakce organismu na určité potraviny. Potíže nám mohou způsobovat potraviny, které jsou často součástí našeho jídelníčku, nebo potraviny, na které máme chuť. Výzkum ukázal, že tyto typy potravinové intolerance mohou souviset s přítomností specifických IgG protilátek, které se vytvářejí po konzumaci "problémových" potravin. Za normálních okolností nemají tyto protilátky žádné nepříznivé účinky, ale pokud imunitní nebo trávicí systém nefunguje optimálně, může jejich přítomnost způsobit celou řadu příznaků.

Tyto typy latentních reakcí na potraviny (IgG) se často označují jako "potravinové intolerance" a jsou především důsledkem životního stylu a stravovacích návyků, přičemž se odhaduje, že někdy v životě postihnou přibližně 20-40 % dospělých, což často vede k opožděným reakcím, které se objeví až po několika dnech. Proto je tak obtížné problémovou potravinu rozpoznat.

Tento typ testování není ve veřejných zdravotnických zařízeních běžně dostupný, protože tyto typy reakcí jsou ve srovnání s potravinovou alergií relativně mírné a jen zřídkakdy ohrožují život pacienta, ale mohou mít významný dopad na život a zdraví mnoha lidí.

Mohl byste stručně vysvětlit, na jakém principu testování funguje a jaké jsou jeho výsledky v praxi?

FoodPrint® je laboratorně vyvinutý systém založený společností Cambridge Nutritional Sciences, který využívá inovativní kolorimetrickou technologii ELISA založenou na mikročipech k měření množství specifických protilátek IgG v lidském séru nebo plazmě. Krev se odebírá z prstu. Potravinové extrakty se otisknou na nitrocelulózová sklíčka na mikroskopickém preparátu spolu s kalibračními standardy a kontrolami.

Vzorek krve, který poskytne pacient, se naředí a rozdělí na jednotlivé vytištěné mikročipy. Pokud jsou v krvi přítomny specifické protilátky IgG, navážou se na potravinové extrakty a výsledky se změří pomocí skeneru s vysokým rozlišením před kalibrací vůči standardům pomocí softwaru FoodPrint® pro hlášení, aby se získaly kvantitativní výsledky.

Software poté vypíše výsledek konečného množství protilátek IgG proti každé sledované potravině. Díky inovativnímu formátu mikročipu stačí malá kapka krve k otestování více než 220 různých složek potravin ve dvojím provedení, aby byla zajištěna přesnost výsledků.

Výsledky jsou určeny jako zprávy o reaktivních potravinách. Na základě těchto výsledků mohou odborníci pracovat s pacienty na odstranění potravinových intolerancí a vytvořit plán na odstranění problematických potravin, nabídnout zdravé alternativy a také poskytnout návod, jak problematické potraviny opět zařadit do jídelníčku. Ve většině případů bude pacientovi doporučená dieta navržena na dobu přibližně tří měsíců, aby příznaky ustoupily a tělo mělo čas se zotavit.

Jak se test Food Print® liší od jiných testů přecitlivělosti na potraviny (jako je například test ImmunoCAP ISAC®), které používá většina alergologů a imunologů na Slovensku nebo v České republice?

Nejdůležitější je říci, že test ImmunoCAP ISAC® je založen na mikročipech a používá se k identifikaci skutečných alergií měřením hladiny různých protilátek zvaných IgE. Potravinová alergie se velmi liší od potravinové intolerance a výsledky obou testů by se neměly a ani nemohou srovnávat. V případě potravinové alergie mohou produkované protilátky IgE vést k rozvoji závažných nebo dokonce smrtelných reakcí jiným způsobem než v případě potravinové intolerance. Potravinové alergie IgE jsou poměrně vzácné, postihují odhadem 5 % dětí a 2 % dospělých, jsou do značné míry ovlivněny genetickými faktory a projevují se okamžitě. Důležité je, že pokud příznaky naznačují možnou potravinovou alergii, je nutné podstoupit tento test, aby se identifikovaly alergizující potraviny, kterým je třeba se po zbytek života vyhýbat. Pokud je tento test negativní a příznaky jsou opožděnější, je třeba zvážit provedení krevního testu, který měří IgG protilátky proti dané potravině.

Charakteristika reakcí na potraviny způsobených přítomností IgE a IgG

Alergie způsobená přítomností IgE

Nesnášenlivost způsobená přítomností IgG

výskyt je relativně nízký

výskyt je relativně vysoký

v důsledku zřídkavé expozice

v důsledku časté expozice

časté u dětí, vzácné u dospělých

nejčastější forma reakce při potravinové intoleranci u dětí i dospělých.

velmi předvídatelné krátkodobé příznaky

chronické, proměnlivé příznaky

problémové potraviny jsou obvykle zřejmé

problematické potraviny je často obtížné identifikovat

reakce vyvolané bazofilními granulocyty/žírnými buňkami

spouštěč imunitního komplexu

uvolňování histaminu/leukotrienu

zánětlivá reakce

pacient si je vědom problematických potravin

pacient si je zřídkakdy vědom problematických potravin

protilátky jsou přítomny po celá léta

množství protilátek se snižuje v průběhu několika měsíců.

testování specifických IgE protilátek v krvi in vitro.

in vitro testování specifických IgG protilátek v krvi prokazuje problematické potraviny a stupeň střevní propustnosti.

celoživotní vyhýbání se problémovým potravinám a imunoterapie.

vyloučit a později nahradit potraviny, uzdravit střeva, zlepšit trávení.

Potravinové intolerance nejsou potravinové alergie, ale spíše stavy, které mohou způsobovat dlouhodobé příznaky. Pomalý vývoj potravinové přecitlivělosti často znamená, že mezi konzumovanými potravinami a příznaky není žádná zjevná souvislost, takže je velmi obtížné nebo nemožné určit potraviny, které dotyčnému způsobují problémy. Tím se potravinové intolerance velmi liší od potravinových alergií, u kterých jsou reakce obvykle okamžitě patrné a snadno diagnostikovatelné. Ze stejného důvodu může mít člověk alergii na určitou potravinu, ale protože se u potravinových intolerancí měří jiné protilátky, neznamená to, že se alergie projeví při testu potravinové intolerance. To je další důvod, proč tyto dva testy nelze srovnávat.

Co podle vás způsobuje, že se u lidí v průběhu života objevují potravinové intolerance?

Za normálních okolností jsou střeva a imunitní systém v rovnováze a naše tělo při konzumaci potravin produkuje nízké množství specifických protilátek IgG, což nazýváme tolerancí. Bylo zjištěno několik faktorů, které mohou tuto křehkou rovnováhu narušit, což vede k dočasné ztrátě tolerance, např:

 • antibiotika
 • léky
 • Přerůstání bakterií Candida
 • paraziti
 • zánět střeva
 • nedostatek vitaminu D
 • nedostatek glutaminu
 • alkohol
 • málo pestrá strava
 • stres
 • nízká hladina žaludeční kyseliny
 • nízké množství pankreatických enzymů

Přítomnost těchto faktorů může vést ke zvýšené propustnosti střevní sliznice, která se často označuje jako syndrom děravého střeva.

Za normálních okolností (viz obrázek 1) jsou buňky vystýlající stěny střeva těsně u sebe a chrání je před pronikáním potenciálních patogenů, toxinů a molekul potravy do krve, což může vést k abnormálním imunitním reakcím.

obr1.png 

Obrázek 1. Normální střevní propustnost

Když se tyto těsné spoje pod vlivem i malého množství těchto faktorů otevřou, mohou jimi proniknout částečně natrávené částice potravy, což vede k aktivaci imunitního systému a k zánětu nízkého stupně (viz obrázek 2).

obr2.png 

Obrázek 2. Abnormální střevní propustnost

Tento stav zahrnuje tvorbu vysokého množství specifických protilátek IgG proti potravinám a tvorbu imunitních komplexů, což jsou vysoce zánětlivé molekuly, které lidské tělo není schopno neutralizovat (viz obrázek 3).

obr3.png 

Obrázek 3. Poškozená tkáň vylučující zánětlivé buňky

Tyto imunitní komplexy se dostávají do krevního oběhu a usazují se v tkáních a orgánech, což vede k příznakům spojeným s tímto typem intolerance, jako je nadýmání, průjem/zácpa, bolest střev, migréna a únava.

Při jakých zdravotních potížích nebo příznacích byste pacientovi doporučili tento typ testování?

Doporučil bych ho lidem, kteří vykazují některý z následujících chronických nežádoucích příznaků:

 • syndrom dráždivého tračníku
 • zácpa
 • průjem
 • nadýmání
 • žaludeční křeče, bolest břicha
 • migréna
 • bolesti hlavy
 • únava a nedostatek energie

V publikovaných studiích je uváděno mnohem více příznaků, které mohou souviset s přecitlivělostí na potraviny, ale výše uvedené příznaky jsou nejčastěji uváděné.

Máte zkušenost, že po několika letech diety podle výsledků testu Food Print® se zdravotní stav pacienta zlepšil? Existuje šance, že by se pacient mohl vrátit k normálnímu stravování a zotavit se z potravinových intolerancí?

Účinnost diety založené na výsledcích měření specifické třídy protilátek IgG pro jednotlivé složky potravin byla prokázána u řady onemocnění, a to jak v nezávislých studiích, tak v klinické praxi. Vynikající výsledky byly prokázány u pacientů s migrénou, syndromem dráždivého tračníku a obezitou. Dieta založená na výsledcích testování specifické třídy IgG protilátek se ukázala jako alternativní a bezpečná léčba pro pacienty s řadou chronických onemocnění. Tisíce pacientů byly testovány v testovací laboratoři Cambridge Nutritional Science ve spolupráci s odborníky na výživu. Naprostá většina pacientů uvádí pozitivní reakce po vyřazení problematických potravin ze stravy a zmírnění příznaků. Na rozdíl od alergií se nemusí pozitivním potravinám vyhýbat po celý život. Obecně se doporučuje vyhýbat se většině pozitivních potravin po dobu 3 až 6 měsíců. V mnoha případech to stačí k obnovení tolerance a pacient může pod vedením odborníka problematické potraviny do jídelníčku znovu zařadit.

Mohli byste nám poradit, jak doplnit chybějící živiny kvůli absenci některých potravin, a navrhnout nějaké alternativy? Jak by se dalo zabránit hubnutí, nutriční nerovnováze nebo špatnému výběru stravy?

Je důležité, aby veškeré změny v jídelníčku nastaveném podle výsledků testů byly prováděny pod vedením odborného výživového poradce, aby byla zajištěna správná nutriční rovnováha s využitím zdravých alternativ. Znovuzařazení potravin do jídelníčku by mělo být rovněž provedeno pod odborným vedením.

Máte zkušenosti s případy přemnožení kandidy v těle nebo se syndromem děravého střeva, které by mohly souviset s potravinovou intolerancí? Pomohla změna stravy lidem trpícím těmito stavy?

Pokud dojde k narušení rovnováhy střevní mikroflóry, může Candida albicans změnit svou formu z malých spór, které jsou normální součástí střevní mikroflóry, na patogenní formy houby, které mohou ulpět na střevní stěně. Poškození střevní stěny umožňuje průnik toxinů, včetně neporušených molekul potravy, do krevního oběhu. Tento stav se nazývá syndrom děravého střeva. To vede k dalšímu zánětu střevní stěny, který způsobuje příznaky spojené s přecitlivělostí na potraviny. Pro pacienty, kteří chtějí dosáhnout dlouhodobého zdraví, je nezbytné identifikovat potravinovou intoleranci, pokud mají podezření na přemnožení kandidy v těle. Ukázalo se, že dieta zaměřená na zničení Candidy s nízkým obsahem rafinovaných cukrů je při zmírňování příznaků účinnější. Poté se doporučuje antimykotická léčba lékem Nystatin.

Jak je to s nesnášenlivostí kaseinu? Je to platný ukazatel, že by se člověk měl doživotně vyhýbat mléku? Nebo budou lidé po několikaleté přestávce opět schopni mléko konzumovat?

Nežádoucí reakce na mléčné výrobky mohou být způsobeny různými typy reakcí a k jejich identifikaci by bylo zapotřebí různých testů.

Příčinou může být především intolerance laktózy způsobená nedostatkem enzymu laktázy, který vede k neschopnosti účinně štěpit mléčné cukry. Tento stav lze potvrdit nebo vyvrátit genetickými testy nebo dechovými testy, které zjišťují přítomnost nadměrného množství vodíku a metanu v dechu pacienta po konzumaci laktózy. Ačkoli existují příklady získané intolerance laktózy v důsledku poškození střeva, obecně se jedná o dědičné onemocnění a mléčné výrobky by musely být vyloučeny nebo by bylo nutné používat enzymatické doplňky.

Zadruhé může být příčinou alergie na mléko, v takovém případě by bylo nutné provést testy na přítomnost protilátek proti bílkovinám kravského mléka typu IgE nebo kožní testy. Jedná se o dlouhodobý stav, který vyžaduje přísné vyhýbání se mléku a výrobkům obsahujícím mléko.

V neposlední řadě může být příčinou nesnášenlivost mléka nebo citlivost na mléko, která se projevuje vysokou hladinou protilátek IgG proti mléku a mléčným výrobkům. Vzhledem k tomu, že po 3 až 6 měsících vyhýbání se mléku je možné toleranci obnovit, lze ve většině případů mléko do jídelníčku znovu zařadit.

Co si myslíte o nesnášenlivosti pšenice nebo žita? Může souviset se současným zpracováním pšenice nebo používáním pesticidů?

Existují důkazy, že "moderní" pšenice může být reaktivnější než její starší formy. Například pšenice tvrdá má 28 chromozomů na rozdíl od jiných forem průmyslové pšenice, které mají 42 chromozomů. Má proto zcela jiné složení než běžná pšenice a obsahuje jiné bílkoviny. Naše zkušenosti ukazují, že je možné reagovat na pšenici a nereagovat na tvrdou pšenici a naopak, ale doporučujeme se konzumaci tvrdé pšenice vyhnout nebo ji konzumovat s opatrností, pokud se u člověka projeví zvýšená citlivost na tvrdou pšenici. Potravinové alergeny, které připravujeme k testování, jsou důkladně čištěny. V konečném výsledku by neměla být přítomna žádná rezidua pesticidů, což znamená, že pokud by se vyskytly nějaké reakce způsobené přítomností chemických látek na povrchu pšenice, nezpůsobily by v našem testu žádnou reakci. Přestože byly publikovány důkazy o tom, že některé pesticidy, které se vyskytují v našem potravinovém řetězci, mohou mít škodlivé účinky na člověka, existuje jen málo důkazů o tom, že by mohly mít vliv na potravinovou intoleranci.

Slyšel jsem o případech lidí, u nichž byla tímto testem zjištěna nesnášenlivost více než poloviny složek potravin. Co byste těmto lidem poradil?

Při částečném poškození nebo zánětu střeva je možné, že se projeví pozitivní reakce na mnoho potravin. V takovém případě není vhodné ani možné se všem těmto potravinám vyhýbat. Je vhodné soustředit se na nejvíce reaktivní potraviny. Doporučujeme, aby se pacient pokusil zcela vyhnout 4 nebo 5 potravinám, které vykazují nejvyšší koncentrace protilátek, a poté omezil a/nebo vystřídal zbývající potraviny, které vykazují střední koncentrace protilátek, a zároveň spolupracoval s praktickým lékařem na podpoře zdraví svých střev.

Co to znamená, že člověk trpí potravinovou intolerancí? Musí se daným potravinám vyhýbat, nebo stačí užívat chybějící enzymy? Vysvětlete prosím pojmy "citlivost" a "intolerance".

Pojmy "potravinová alergie", "potravinová intolerance" a "potravinová citlivost" se často používají zaměnitelně a jsou matoucí, ale v podstatě všechny znamenají abnormální reakci na určité potraviny, která se může projevovat různými způsoby. Může být výsledkem mechanismů, které zahrnují aktivaci imunitního systému a následnou tvorbu protilátek, nebo se může jednat o reakci, která není způsobena poruchou imunity.

V případě imunitní nedostatečnosti se doporučuje vyhýbat se nejpozitivnějším potravinám po dobu 3-6 měsíců a poté je lze ve většině případů znovu zařadit do jídelníčku.

Potravinová intolerance způsobená nedostatkem enzymů vyžaduje buď vyhýbání se dané skupině potravin, nebo užívání doplňků stravy obsahujících enzymy.

 

REAKCE NA POTRAVINY

PORUCHY IMUNITY

ŽÁDNÁ PORUCHA IMUNITY

-IgE protilátky
-IgG protilátky

-Nedostatek enzymů
-Chemický účinek
-Farmakologický účinek

 

Komu byste test Food Print® doporučil a co byste rád vzkázal našim čtenářům?

Test FoodPrint® je důležitou součástí vyšetřování možné příčiny řady příznaků. Pokud jsou ostatní lékařské testy, například testy na potravinové alergie a jiné formy intolerance, negativní, je použití testu IgG k identifikaci reaktivních potravin za účelem sestavení individuální diety pro pacienta vysoce účinnou a bezpečnou metodou, jak u mnoha lidí zmírnit nežádoucí příznaky.

Publikované studie rovněž prokázaly souvislost mezi přítomností vysokých hladin IgG protilátek proti potravinám a rozvojem zánětu nízkého stupně. Tento typ zánětu je prokázaným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu a vyžaduje další výzkum, který by určil, jak můžeme podpořit zdraví a pohodu pacienta, i když nemá žádné zjevné příznaky a symptomy.

Autorkou článku je Lucia Bartková