null

Seznam získaných certifikátů

 omega-diagnostika-logo-jpg.jpg

  Návrh, vývoj, výroba, distribuce, instalace a servis zdravotnických prostředků pro in vitro diagnostiku a podpůrného softwaru pro detekci potravinových protilátek IgG, včetně souprav pro domácí použití pro odběr vzorků, autotestů a souprav pro in vitro diagnostiku v blízkosti pacienta.

 ISO 13485:2016

mp19.8614-omega-mdsap-certificate-page-0001.jpg

-

Návrh, vývoj, výroba, distribuce, instalace a servis zdravotnických prostředků pro in vitro diagnostiku a podpůrného softwaru pro detekci potravinových protilátek IgG, včetně souprav pro domácí použití pro odběr vzorků, autotestů a souprav pro in vitro diagnostiku v blízkosti pacienta. Poskytování laboratorních služeb pro diagnostické a screeningové testy v oblasti zdraví a pohody.

ISO 13485:2016

md19.8614-omega-is-en-iso-13485-2016-certificate-8-2-23-page-0001.jpg

-

lrqa.png

Návrh, vývoj a výroba in vitro diagnostických testovacích souprav, reagencií a vyhodnocovacích přípravků.

ISO 13485:2016

iso-134852016-page-0001.jpg iso-134852016-page-0002.jpg

-

 lloyds-register-logo.png

 Návrh, vývoj a výroba diagnostických souprav in vitro, reagencií a příslušenství.

 ISO 13485:2016

0003923-13485-engus-ukas-cambridge-copy-page-0001.jpg 0003923-13485-engus-ukas-cambridge-copy-page-0002.jpg

-

 omega-diagnostika-logo-jpg.jpg

 ES prohlášení o shodě (PŘÍLOHA III)

EN ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / BE EN ISO 14971:2012
BS EN 13641:2002 / BS EN ISO 18113:2011 / BS EN ISO 23640:2015

602-2-ec-prohlášení o shodě-cns-obecne-strana-0001.jpg 602-2-ec-prohlášení o shodě-cns-obecne-strana-0002.jpg
602-2-ec-prohlášení o shodě-cns-obecne-strana-0003.jpg 602-2-ec-prohlášení o shodě-cns-obecne-strana-0004.jpg

-