null

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S KRVÍ

I. Obecné zásady

 1. Vzhledem k tomu, že krev je biologický materiál, je pro správné fungování námi vyhodnocovaných testů nezbytné dodržovat tuto směrnici upravující podmínky pro nakládání s krví.

 2. Je třeba si uvědomit, že k provedení našich testů stačí odebrat malé množství krve, tzv. "několik kapek" (dále jen "vzorek krve").

 3. Je nutné, aby odebraný vzorek krve pocházel přímo od testované osoby a aby byl neprodleně odeslán k vyšetření v souladu s touto směrnicí.

 4. Pro manipulaci se vzorkem krve a jeho odeslání do testovací laboratoře používejte výhradně zdravotnický materiál dodávaný společností HEVIX spol s r.o.

II. Manipulace s krví

 1. Krev jako biologický materiál podléhá rychlým změnám vlivem času a fyzikálních faktorů. Abyste je minimalizovali, dodržujte prosím následující lhůty pro její odeslání v závislosti na očekávané venkovní teplotě:

 

Venkovní teplota

Den 1

Den 3

Den 7

Den 14

2-8 °C

OK

OK

OK

OK

do 23 °C

OK

OK

-

-

do 37 °C

OK

-

-

-

do 45 °C

OK

-

-

-

 1. Prodejce neodpovídá/nezaručuje správnost výsledků testu, pokud nebyl vzorek krve správně skladován nebo nebyly dodrženy teplotní parametry uvedené v tabulce. Současně garantujeme odbornou kontrolu každého přijatého vzorku do laboratoře. Pokud vzorek vykazuje sníženou kvalitu nebo jinak neodpovídá normám, zašleme zákazníkovi po telefonické dohodě bezplatně náhradní odběrovou soupravu nebo mu s odběrem pomůže odborník na našem odběrovém místě.

III. Zasílání krve

 1. Odebraný vzorek krve určený k testování se odešle v přepravní nádobě (zkumavce) dodané v testovací soupravě, přičemž se dodrží doba uvedená v čl. II. bod. 1.

 2. Přepravní trubice musí být pečlivě uzavřena přiloženým uzávěrem.

 3. Transportní zkumavku lze uložit přímo do plastové nebo papírové transportní krabičky, ve které byla testovací souprava dodána kupujícímu. Doporučujeme vyplnit prostor kolem transportní zkumavky tak, aby se zabránilo volnému pohybu zkumavky uvnitř plastové nebo papírové transportní krabice (např. prostřednictvím dokumentů, které jsou zasílány společně se vzorkem krve, nebo jiných měkkých materiálů).

 4. Pro doručení vzorku krve použijte tento formulář pro objednávku. bezplatné vyzvednutí kurýrem, pokud Vám to nevyhovuje, můžete využít Slovenskou poštu (neposílejte nám vzorky Vámi placeným kurýrem ani je nevozte osobně na adresu v Bernolákově). Vzorky můžete přinést také osobně na naše sběrná místa, která jsou uvedena na našich webových stránkách https://sepea.eu

 5. Zásilka obsahující přepravní zkumavku se vzorkem krve by měla být označena UN3373:
  un3373-150x150.gif
  a na vnějším obalu musí být písmeny o výšce nejméně 6 mm uvedeno přepravní označení "Biologická látka, kategorie B". Vnější obálka s tímto označením je obsahem testovací soupravy a kupující je povinen ji použít při zasílání vzorku krve.

 6. Poštovní zásilky, jejichž obsah nebo úprava mohou ohrozit život nebo zdraví osob nebo poškodit životní prostředí, jsou z doručování Slovenskou poštou vyloučeny. Za obsah zásilky a její obal odpovídá kupující. Společnost HEVIX spol s r.o. nenese žádnou odpovědnost za porušení povinností souvisejících se zasláním vzorku krve.

 7. Podle zákona o poštovních službách odpovídá odesílatel za škodu způsobenou ukrytím zásilky vyloučené z doručení.

 8. Odesílatel je rovněž odpovědný za dodržování dalších právních předpisů týkajících se biologických materiálů.

 9. Tato směrnice je platná a účinná od 1. ledna 2015.